Du vet väl om att du kan bli medlem!?

Lisa Larnemark Schultzberg
19 februari 2019

För att vara engagerad som frivillig i Frivilligcentralen behöver du inte vara medlem, men du KAN såklart vara det. Som medlem har du rätt att vara med och rösta vid föreningens årsmöte och har därmed möjlighet att påverka verksamhet, val av styrelse mm. Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 100:- per år som går direkt till verksamheten. Du sätter in avgiften på pg 23 43 54-9 eller swishar till 123 221 8329. Märk inbetalningen med namn.