Frivilligfrukostar våren 2019

Lisa Larnemark Schultzberg
19 februari 2019

Fredag 29/3 kl. 9.00 - Överförmyndarenheten

Tomas Köhler från Överförmyndarenheten kommer och berättar om deras arbete med gode män. Hur arbetar de, vad kan/får en god man hjälpa tlll med och hur går en till väga för att ansöka om en god man. Kom och lyssna, ställ frågor och umgås! Anmälan görs till Lisa på [email protected] eller 011-151834.