Utbildningar hösten 2019

15 mars 2019

Att bemöta personer med demens
7 okt 18.00-20.30
18 nov 18.00-20.30

Vad är demens och hur bemöter du någon som är sjuk? ”Bemötandet är medicinen” säger Pia Georgsson Asp från Demensföreningen i Norrköping, som på ett avslappnat sätt pratar om ett jobbigt ämne.

Rullstol och hjälpmedel
30 sep 18.00-20.00 (prel)

Vad behöver du tänka på när du hjälper någon som sitter i rullstol? Du får prova praktiskt – både att hjälpa till och att själv vara den som sitter i rullstolen. Vi pratar också om lite olika hjälpmedel du kan komma i kontakt med som frivillig.