Utbildningar våren 2019

15 mars 2019

Demens

Vad är demens och hur bemöter du någon som är sjuk? ”Bemötandet är medicinen” säger Pia Georgsson Asp från Demensföreningen i Norrköping, som på ett avslappnat sätt pratar om ett jobbigt ämne.
1 april, 18.00-20.30
27 maj, 18.00-20.30

Rullstol och hjälpmedel

Vad behöver du tänka på när du hjälper någon som sitter i rullstol? Du får prova praktiskt – både att hjälpa till och att själv vara den som sitter i rullstolen. Vi pratar också om lite olika hjälpmedel när vi gör studiebesök hos Hjälpboden.
18 mars, 18.00-20.00 på biblioteket i Vilbergen!

Högläsning

För dig som är intresserad av att gå till ett äldreboende och läsa högt en gång var/varannan vecka.
29 april, 18.00-20.00 Så kan du lägga upp läsestunden
13 maj, 18.00-20.00 Litteraturtips på stadsbiblioteket