Vill du också vara en språkvän?

17 februari 2020

Visste du att vi även har ett samarbete med         Vilbergens bibliotek?

I projektet språkvän hjälper vi till att rekrytera och utbilda nya frivilliga som vill bli just språkvän. Uppdraget som språkvän är väldigt varierat och beroende av vad de två språkvännerna önskar. En del ses på biblioteket och tränar svenska medan andra kombinerar det med en promenad el en fika på stan.

Just nu finns det många som önskar att få en språkvän och vi söker därför efter fler frivilliga som skulle vilja bli språkvän. Är du intresserad el vill veta mer? Ta kontakt med vår Frivilligsamordnare Johanna så berättar hon mer!