Utbildningsperiod 1 är igång!

17 februari 2020

Här på frivilligcentralen är måndagar lika med utbildning!

Vi har under årets första utbildningsomgång återigen fått träffa ett glatt gäng frivilliga och kommer när vi är klara att ha gått igenom teman som:

  • Att vara frivillig!
  • Gränsdragning
  • Att bemöta personer med demens.
  • Högläsning steg 1 & 2.
  • Rullstol & andra hjälpmedel.

Utbildning och introduktion är en viktig del som våra frivilliga ska gå igenom innan de går ut i nya uppdrag, vilket skapar en trygghet hos såväl den frivilliga, våra mottagare och för Frivilligcentralen. Vi pratar tex. om gränsdragning i uppdraget, vilket vi anser är väldigt viktigt. Engagemang är fantastiskt men det är också viktigt att medvetandegöra och att sätta vissa gränser för att orka i längden. På frivilligcentralen vill vi bidra till långsiktiga relationer och till frivilliga som vill och orkar vara med oss länge. Vår värdegrund finns med oss i alla våra möten och verksamheter och gäller både för våra frivilliga och mottagare!