Familjeverksamhet

Tid: Tillfällig paus (ons kl. 16.30-18.30 Plats: Frivilligcentralen Kontaktperson: frivilligcentralens samordnare

Till familjeverksamheten är föräldrar välkomna för att möta andra föräldrar, träna svenska samt för diskutera olika frågor och teman.

Syftet med verksamheten är att träna svenska och prata kring olika viktiga teman som hälsa, föräldraskap, samhället, kulturer och arbetsmarknad etc men det kanske viktigaste av allt är ju att mötas och fika. Under tiden som föräldrarna deltar i föräldraverksamheten så kan barnen leka med volontärer och andra barn. 

Att vara frivillig i verksamheten innebär att tillsammans med andra frivilliga leda verksamheten på plats utifrån den struktur och planering som är gjord för träffarna.