Familjeverksamhet med Rädda Barnen

Tid: Onsdagar 16.30-18.30 Plats: Fröbelstugan Kontaktperson: Johanna Forsell, Rädda Barnen

Familjeverksamheten är en samverkan mellan Rädda Barnen och Frivilligcentralen i Norrköping. Till verksamheten är föräldrar välkomna för att möta andra föräldrar, träna svenska samt för diskutera olika frågor och teman. Syftet med verksamheten är att öka känslan av delaktighet och hälsa, öka kunskapen om det svenska samhället och arbetsmarknaden samt att stärka föräldrarna i sin roll i Sverige. Under tiden som föräldrarna deltar i föräldraverksamheten så kan deras barn vara med på barnverksamheten som genomförs tillsammans med trygga vuxna. Verksamheten drar igång onsdag 6 februari klockan 16.30-18.30 och rullar sen vidare på onsdagar under våren. De frivilliga som deltar har olika erfarenheter och kunskaper. Vår målgrupp är främst asylsökande och nyanlända föräldrar med barn men även andra föräldrar är välkomna till verksamheten.

Att vara frivillig i verksamheten innebär att tillsammans med andra frivilliga leda verksamheten på plats utifrån den struktur och planering som är gjord för träffarna.