Stöd oss i arbetet med att hjälpa familjer från Ukraina!

16 mars 2022

Flera av er hör av sig för att fråga hur ni bäst kan hjälpa till vilket är så fint!

I och med att det nu kommer många familjer från Ukraina till Norrköping så blir det långa köer och väldigt lång väntan för familjerna och framförallt de små barnen. Vi har därför sen i måndags varit på plats i Migrationsverkets lokaler för att bidra på de sätt som vi kan och vi har tillsammans med Migrationsverket sett ett behov av festisar, mackor och frukt. Migrationsverket ser att behovet kommer att kvarstå en tid framöver och därför är det tacksamt om vi kan hjälpas åt. Det är ju tillsammans vi gör skillnad!

Vill du vara med och bidra? Swischa gärna en valfri summa till 123 221 83 29. Alla bidrag är viktiga, stora som små! Märk gärna ditt bidrag med Ukraina.