Internationella frivillighetsdagen 5 december

19 september 2019

Varje år den 5 december firas är den interntionella frivillighetens dag. Det var FN:s generalförsamling som 1985 bestämde att detta skulle vara en dag för att uppmärksamma det viktiga bidrag som frivilligt arbete ger till hållbar utveckling på lokal, nationell och internationell nivå.
Frivilligcentralen har många gånger uppmärksammat den internationella frivillighetsdagen 5 december genom olika arrangemang i Norrköping. I år kommer vi att fira dagen genom att ordna en fest för alla dem som arbetar frivilligt inom vår förenings olika aktiviteter för ökad gemenskap i Norrköping.