Bli frivillig

Engagera dig på ett sätt som passar dig och din vardag!

Ett engagemang hos Frivilligcentralen kan vara stort eller litet, alla bidrag är välkomna!

Vill du göra något meningsfullt för andra människor eller vill du känna gemenskap och skapa nya kontakter?                                                                  

Som frivillig kan du göra enstaka uppdrag eller engagera dig över en längre tid, det är helt upp till dig hur mycket tid du vill lägga på ditt uppdrag. Frivilligcentralen matchar dig med uppdrag och mottagare.

Som ny frivillig deltar du i vår grundutbildning som går flera gånger om året. När du är klar med grundutbildningen erbjuds du möjlighet att även delta i mer riktade utbildningar om t.ex. demens, hjälpmedel, högläsning mm. Känner du sedan som frivillig att det finns behov av mer kunskap inom ett visst område så tar vi gärna emot fler förslag och håller i fler utbildningar om det är möjligt. 

Kontakta oss

Förväntningar på dig som frivillig

  • Du deltar i våra grundutbildningar som arrangeras regelbundet, oftast på måndagkvällar.
  • Du lämnar minst en referensperson som vi kan kontakta.
  • Du skriver under ett tystnadslöfte.
  • Du läser igenom och skriver under vår Barnskyddspolicy. 
  • Du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret.

Möjligheter för dig som frivillig

  • Vi ser till att du är försäkrad i samband med ditt uppdrag.
  • Vi erbjuder ytterligare riktade utbildningar och föreläsningar utifrån det uppdrag du åtar dig.
  • Vi erbjuder stöd i ditt uppdrag från vår frivilligsamordnare.
  • Vi ger dig möjlighet att delta i erfarenhetsutbyten, frivilligfrukostar, fester mm som anordnas för våra frivilliga.

Utbildningar

Anmäl dig redan idag till våra kommande utbildningar och gör dig på så vis redo för kommande uppdrag! För frågor kring grundutbildningen samt för datum, ta kontakt med vår Frivilligsamordnare Johanna på johanna@frivilligcentralen. se alt 011-15 18 34.

Stötta på annat sätt

För dig som inte har möjlighet att engagera dig som frivillig men ändå vill stötta verksamheten så går det bra att bidra genom att skänka en slant. Det görs lättast med swish 123 221 8329 eller Pg 234354-9.

Medlem

Som engagerad vid Frivilligcentralen kan man också vara medlem. Då är du med och stödjer verksamheten ekonomiskt och på så vis bidrar du till att ta vara på de frivilliga som gör insatser för människor i Norrköping. Som medlem har du också möjlighet att göra din röst hörd och rösta vid åsrmöten och föreningsmöten. 

Enskild medlem/stödmedlem 100 kr
Förening 200 kr
Paraplyorganisation 500 kr

Medlemsavsgiften betalas lättast genom swish 123 221 83 29 eller Pg 234354-9. Märk gärna betalningen med ditt namn samt meddela oss dina kontaktuppgifter om vi inte har dem redan. 

 

Intresseanmälan - bli frivillig