Samarbeten

Tillsammans kan vi skapa ett varmare Norrköping

Näringsliv, offentlig sektor eller civila samhället - vi samarbetar gärna!

Näringslivet

På vilket sätt tar ert företag ett socialt ansvar för det lokala samhället? Man talar idag om att företagen har ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, CSR. Frivilligcentralen vill mer än gärna samarbeta för att hjälpa ert företag i ert CSR-arbete. Här är några exempel på hur det kan se ut:

  • Ordna en personalaktivitet tillsammans med en grupp från vårt språkcafé. Våren 2018 arrangerade WSP en dag med höghöjdsaktiviteter för personal och deltagare från vårt språkcafé på stadsbiblioteket. Ett strålande exempel på lokalt CSR-arbete för företaget och ett perfekt sätt att öva det svenska språket under avslappnade former.
  • Hjälp oss med det som just ni är bra på. Hösten 2018 startade Frivilligcentralen ett samarbete med Beegleton AB som hjälper oss med vår marknadsföring. Återigen ett väldigt lokalt CSR-arbete för företaget och vi får proffshjälp som gör att vi kan nå ut och hjälpa många fler.

Civila samhället - föreningar och organisationer

Till Frivilligcentralen vänder sig personer som vill lägga sin tid och sitt engagemang på något meningsfullt. Om de vill göra ett uppdrag som inte finns på Frivilligcentralen hjälper vi dem att hitta rätt, de måste inte nödvändigtvis välja att engagera sig just hos oss. Under 2018 registrerades 45 nya frivilliga. Om din förening söker frivilliga till ett specifikt uppdrag så hör av dig till oss, kanske just den ni söker själv hör av sig.

Vi har också flera föreningar som lånar våra lokaler och som vi även samarbetar med kring verksamhet: 

  • Rädda Barnen tog 2018 initiativ till "En jul tillsammans" där Frivilligcentralen fanns med och rekryterade frivilliga till själva firandet på julafton. Från och med februari arrangerar vi dessutom tillsammans familjeverksamhet i våra lokaler på onsdagkvällar.
  • Sedan hösten 2018 samarbetar vi med föreningen Frivilliga Familjehem i Norrköping på olika sätt.
  • Equal Rights for Integration har en kontorsplats hos oss och de använder även våra lokaler vissa kvällar för sin verksamhet.

Kommunen

En frivilligcentral ska inte ägna sig åt bistånd, vilket betyder att vi inte kan gå in och göra det personal inom hemtjänst, boenden mm ska göra. Men vi kan ändå samarbeta! 

  • Frivilligcentralen har högläsare som varje vecka besöker olika boenden i stan och läser för en mindre grupp. Högläsning varvas med samtal och kanske en kopp kaffe - utifrån gruppens förutsättningar. 
  • Vi har också frivilliga som besöker enskilda personer som bor på särskilt boende för en pratstund eller kanske en promenad. En kan ibland känna sig ensam, även om det finns personal och andra boende intill. Dock prioriteras de personer som fortfarande bor i eget boende.
  • Beroende på hur många nya frivilliga respektive mottagare som vänder sig till oss under året så funderar vi på att starta upp besöksgrupper med frivilliga som regelbundet kan gå till särskilda boenden. Kanske inte med en massa planerade aktiviteter men för en stunds social samvaro.