Information till dig som är frivillig 

Anmälan till utbildningar och olika träffar görs till [email protected] alt. telefon 011-151834. Anmäl i så god tid som möjligt så vi inte får ställa in på grund av för få anmälningar. Tack!